Eleonoraskolan

      KRAV FÖR SWEDISH HIGH QUALITY FIVE STAR SALONG

 

      Ansökningskrav för huvudman. 

 

      Verksamheten drivs av den huvudman som erhållit godkännande för Eleonora salong enligt Swedish high Quality five star standard.

      Huvudmannen har anställt och/eller anlitat terapeuter med Eleonora five star utbildning eller motsvarande.

      Är godkänd  för och handleder terapeuter enligt Eleonora high standard etik, hygien & service.

      Ansvarar över att Eleonora five star high standard loggan och certifieringen inte missbrukas i olämpliga

      sammanhang och/eller strider mot Eleonora five stars värdegrund.

      Har godkänd five star utbildning eller annan likvärdig utbildning.

      Har genomgått Eleonoraskolans utbildning ”Salongsverksamhet” eller motsvarande.

      Huvudmannen och personal med anknytning till salongen följer Eleonora salongers värdegrund.

      Har skrivit under tystnadsplikts avtal och ansvarar över att all personal med anknytning till salongen skriver under                                          tystnadsplikts avtal

      Har genomgått Eleonora five star Etik, Hygien och Service program. Huvudman ser också till att all personal med                                          anknytning till salongen genomför utbildningen.

      Har anställt och/eller anlitat terapeuter med Eleonora five star utbildning eller motsvarande.

      Är godkänd för och handleder terapeuter enligt Eleonora high standard etik, hygien & service.

      Huvudmannen ska ha god kunskap om lagstiftning, allmänna råd och bestämmelser och kunna visa upp dokumentation vid                            besök. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för all personal. (socialstyrelsen, Sveriges riksdag, arbetsmiljöverket osv.)

      Förstår samarbetsavtalet med Eleonora salonger och att beslut om salongen kontrolleras av och beslutas av                                                      Eleonora salongers ledning i samråd med huvudmannen.

      Har godkänd försäkring och ansvar över att all personal är försäkrad och att alla konsulter är godkända för f-skatt.

      Elonora salonger kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte kraven uppfylls.

      Kan säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

      Som Certifierad Eleonora five star salong får du som huvudman:

      Handledning från Eleonora salongers ledning

      Dygnet runt support från Eleonora salonger

      Regelbunden information om nya lagar, regler och bestämmelser.

      Regelbunden information om nya trender och behandlingar

      Medlemskap i Eleonora Netwoork med gemensam marknadsföring, terapeutbokningar, salongsbokningar, workshops och

      tillställningar.

      Regelbundna kostnadsfria utbildningar och 50 % på Eleonoraskolans utbildningar.

      Använda loggan på hemsida och i marknadsföring.

 

 

 

 

INTRESSEANMÄLAN


         KRAV FÖR SWEDISH FIVE STAR HIGH QUALITY CERTIFIERING TERAPEUT

 

         För att ansöka behöver du ha: 


         Godkänd Five Star examen eller annan likvärdig utbildning

         Minst 5 års utövande som terapeut inom ditt område (Hälsa, Spa, Skönhet.) 

         God kunskap om lagstiftning och bestämmelser och avlägga skriftligt prov med godkänt resultat vid certifieringens början.

         Underhålla certifieringen med årliga fortutbildningar enligt Eleonora five star program.

         Godkänd försäkring

         Upprätthålla kompetensen och kontinuerligt tillgodogöra dig nya regler och kunskaper.

         Arbeta efter Eleonora five stars värdegrund.

         Skriva under tystnadsplikts avtal

         Genomgått Eleonora five star Etik, Hygien och Service program

 

         Som Certifierad Eleonora five star terapeut får du:

 

         Regelbunden information om nya lagar/regler

         Information om nya metoder och ny forskning.

         Gratiskurser och utbildningar till reducerat pris

         Gratis support från Eleonora salonger 

         Använda Eleonoraloggan på hemsida och i marknadsföring

         Inbjudan till träffar och workshop

         Bli medlem i Eleonora Neetwork och genom det få marknadsföring och jobberbjudanden.        

 

 

 

 

 
 
Certifiering Eleonora Five Star Salong
Certifiering Eleonora Five Star Terapeut
 
 

Eleonoraskolan | www.eleonoraskolan.com | Allhelgonagatan 6 | 118 58 Stockholm | 08-6949546 | info@eleonoraskolan.com